الف لام میم

الف لام میم
صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: مهدی فیض بزرگ آبادی
سردبیر: مهدی فخر آبادی

الف ها

الف ها
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: مهدخت ارشدی
سردبیر: منصوره جعفری

باغ کاج

باغ کاج
صاحب امتیاز: هیئت چهارده معصوم (ع)
مدیر مسئول: علی ولی زاده
سردبیر: سید حسین غلامی

بامداد

بامداد
صاحب امتیاز: کانون شعر و ادب
مدیر مسئول: فاطمه رهایی
سردبیر: پریناز فرهادی

ترنج

ترنج
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: علیرضا بیات
سردبیر: فرحانه جلیلیان

جرئت اندیشیدن

جرئت اندیشیدن
صاحب امتیاز: سمیه رسولی
مدیر مسئول: دکتر آزادگان
سردبیر: سمیه رسولی

چهارراه

چهارراه
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: آرمان وثیق زاده
سردبیر: محمد میردامادی

حضور

حضور
صاحب امتیاز: گروه فردای سبز
مدیر مسئول: سجاد اعیانی ثانی
سردبیر: رامین رضایی

حیات

حیات
صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: امیرحسین زیاری
سردبیر: محسن رحیمی

خبرنامه

خبرنامه
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: حنیف حضرتی
سردبیر: شورای سردبیری

داد

داد
صاحب امتیاز: علی بهرامی ثانی
مدیر مسئول: احمدرضا شجاعی
سردبیر: حسام الدین میرجلیلی

دانشجو

دانشجو
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: ابراهیم واعظی
سردبیر: ابراهیم واعظی

دوران

دوران
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: سیده سارا موسوی
سردبیر: مهناز رمضان زرندی

رمز عبور

رمز عبور
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی خادم
سردبیر: سجاد جلیلی

روزنامه شریف

روزنامه شریف

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی
مدیر مسئول: معاونت فرهنگی و اجتماعی
سردبیر: محسن رستمی

رویان

رویان
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی امینی
شورای سردبیری: محمدحسین نوری، علیرضا قادری، احمد اثنی عشری

شورای صنفی

شورای صنفی
صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشگاه
مدیر مسئول: فاطمه امینی دهاقانی
سردبیر: فاطمه امینی دهاقانی

صدف

صدف
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: محمدامین سرخی
سردبیر: بهنام نورمحمدی

عطش

عطش
صاحب امتیاز: جامعه اسلامی
مدیر مسئول: پویا مصدق
سردبیر: امین بهجتی

فروغ

فروغ
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سارا محمود آبادی
سردبیر: سارا محمود آبادی

قانون

قانون
صاحب امتیاز: زینب شعبانی
مدیر مسئول: زینب شعبانی
سردبیر: ---

قلم

قلم
صاحب امتیاز: کانون مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول: علی فلاحیان
سردبیر: علی فلاحیان

کاکتوس

کاکتوس
صاحب امتیاز: مهدی بسطامی
مدیر مسئول: محمدجواد طبی کبیر
سردبیر: فاطمه مختار جوزانی

کانال باشگاه شریف

کانال باشگاه شریف
صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: مهدی جعفری
سردبیر: ---

کانال شریف جابز

کانال شریف جابز
صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: پیمان رستمی
سردبیر: ---

کیش مهر

کیش مهر
صاحب امتیاز: کانون یاریگران
مدیر مسئول: مروارید کوه خضری
سردبیر: مروارید کوه خضری

گمان

گمان
صاحب امتیاز: عباس پشتوان
مدیر مسئول: محدثه علیزاده
سردبیر: هادی خورشید، شورای سردبیری

مجال

مجال
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سید یوسف سلطانیان
سردبیر: محمد امیدی

مشتاق

مشتاق
صاحب امتیاز: کانون مهدویت میثاق
مدیر مسئول: علیرضا تحصیلی
سردبیر: سید محمد چایی چیان

مهاجر

مهاجر
صاحب امتیاز: کانون مطالعات علم و دین
مدیر مسئول: امیر حاجی شمسایی
سردبیر: امیر حاجی شمسایی

میدان انقلاب

میدان انقلاب
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی اله دادی
شورای سردبیری: محمدجواد ثقفی، عرفان طلوعی، احمدرضا حکیمی

نقش

نقش

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت
مدیر مسئول: احسان شعبانی
سردبیر: محمد قربی

نیستان

نیستان
صاحب امتیاز: کانون نیستان
مدیر مسئول: فاطمه ستایی
سردبیر: فاطمه بحری

همنورد

همنورد
صاحب امتیاز: گروه کوه شریف
مدیر مسئول: ابراهیم علی آبادی فراهانی
سردبیر: یونس حیدری

هنرنامه نقش خیال

هنرنامه نقش خیال
صاحب امتیاز: کانون هنرهای تجسمی
مدیر مسئول: مهسا حسینی
سردبیر: امین عبدالرحیمی

Sharif as sanaya

Sharif as sanaya
صاحب امتیاز: علی یوسف الهی
مدیر مسئول: علی یوسف الهی
سردبیر: علی یوسف الهی

الف لام میم

الف لام میم
صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: مهدی فیض بزرگ آبادی
سردبیر: مهدی فخر آبادی

الف ها

الف ها
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: مهدخت ارشدی
سردبیر: منصوره جعفری

باغ کاج

باغ کاج
صاحب امتیاز: هیئت چهارده معصوم (ع)
مدیر مسئول: علی ولی زاده
سردبیر: سید حسین غلامی

بامداد

بامداد
صاحب امتیاز: کانون شعر و ادب
مدیر مسئول: فاطمه رهایی
سردبیر: پریناز فرهادی

ترنج

ترنج
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: علیرضا بیات
سردبیر: فرحانه جلیلیان

جرئت اندیشیدن

جرئت اندیشیدن
صاحب امتیاز: سمیه رسولی
مدیر مسئول: دکتر آزادگان
سردبیر: سمیه رسولی

چهارراه

چهارراه
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: آرمان وثیق زاده
سردبیر: محمد میردامادی

حضور

حضور
صاحب امتیاز: گروه فردای سبز
مدیر مسئول: سجاد اعیانی ثانی
سردبیر: رامین رضایی

حیات

حیات
صاحب امتیاز: هیئت الزهرا (س)
مدیر مسئول: امیرحسین زیاری
سردبیر: محسن رحیمی

خبرنامه

خبرنامه
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: حنیف حضرتی
سردبیر: شورای سردبیری

داد

داد
صاحب امتیاز: علی بهرامی ثانی
مدیر مسئول: احمدرضا شجاعی
سردبیر: حسام الدین میرجلیلی

دانشجو

دانشجو
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: ابراهیم واعظی
سردبیر: ابراهیم واعظی

دوران

دوران
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: سیده سارا موسوی
سردبیر: مهناز رمضان زرندی

رمز عبور

رمز عبور
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی خادم
سردبیر: سجاد جلیلی

روزنامه شریف

روزنامه شریف
صاحب امتیاز: شورای فرهنگی
مدیر مسئول: معاونت فرهنگی و اجتماعی
سردبیر: محسن رستمی

رویان

رویان
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی امینی
شورای سردبیری: محمدحسین نوری، علیرضا قادری، احمد اثنی عشری

شورای صنفی

شورای صنفی
صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشگاه
مدیر مسئول: فاطمه امینی دهاقانی
سردبیر: فاطمه امینی دهاقانی

صدف

صدف
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی مستقل
مدیر مسئول: محمدامین سرخی
سردبیر: بهنام نورمحمدی

عطش

عطش
صاحب امتیاز: جامعه اسلامی
مدیر مسئول: پویا مصدق
سردبیر: امین بهجتی

فروغ

فروغ
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سارا محمود آبادی
سردبیر: سارا محمود آبادی

قانون

قانون
صاحب امتیاز: زینب شعبانی
مدیر مسئول: زینب شعبانی
سردبیر: ---

قلم

قلم
صاحب امتیاز: کانون مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول: علی فلاحیان
سردبیر: علی فلاحیان

کاکتوس

کاکتوس
صاحب امتیاز: مهدی بسطامی
مدیر مسئول: محمدجواد طبی کبیر
سردبیر: فاطمه مختار جوزانی

کانال باشگاه شریف

کانال باشگاه شریف
صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: مهدی جعفری
سردبیر: ---

کانال شریف جابز

کانال شریف جابز
صاحب امتیاز: ---
مدیر مسئول: پیمان رستمی
سردبیر: ---

کیش مهر

کیش مهر
صاحب امتیاز: کانون یاریگران
مدیر مسئول: مروارید کوه خضری
سردبیر: مروارید کوه خضری

گمان

گمان
صاحب امتیاز: عباس پشتوان
مدیر مسئول: محدثه علیزاده
سردبیر: هادی خورشید، شورای سردبیری

مجال

مجال
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی
مدیر مسئول: سید یوسف سلطانیان
سردبیر: محمد امیدی

مشتاق

مشتاق
صاحب امتیاز: کانون مهدویت میثاق
مدیر مسئول: علیرضا تحصیلی
سردبیر: سید محمد چایی چیان

مهاجر

مهاجر
صاحب امتیاز: کانون مطالعات علم و دین
مدیر مسئول: امیر حاجی شمسایی
سردبیر: امیر حاجی شمسایی

میدان انقلاب

میدان انقلاب
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدعلی اله دادی
شورای سردبیری: محمدجواد ثقفی، عرفان طلوعی، احمدرضا حکیمی

نقش

نقش
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت
مدیر مسئول: احسان شعبانی
سردبیر: محمد قربی

نیستان

نیستان
صاحب امتیاز: کانون نیستان
مدیر مسئول: فاطمه ستایی
سردبیر: فاطمه بحری

همنورد

همنورد
صاحب امتیاز: گروه کوه شریف
مدیر مسئول: ابراهیم علی آبادی فراهانی
سردبیر: یونس حیدری

هنرنامه نقش خیال

هنرنامه نقش خیال
صاحب امتیاز: کانون هنرهای تجسمی
مدیر مسئول: مهسا حسینی
سردبیر: امین عبدالرحیمی

Sharif as sanaya

Sharif as sanaya
صاحب امتیاز: علی یوسف الهی
مدیر مسئول: علی یوسف الهی
سردبیر: علی یوسف الهی