این دوره به اتمام رسیده است

دوره اول این برنامه، 2 الی 18 اسفند 1399 در محورهای زندگی شریفی، نشاط در زندگی، زندگی متعادل، ذهن منظم، تفکر رشد محور، امید، آداب گفتگو به همراه میزگرد دانشجویی برگزار شد که با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.


مشاوران طرح دوره اول که با ارائه نظرهای سازنده خود باعث ارتقای کیفیت برنامه‌‌ها شدند عبارتند از: دکتر فخارزاده، دکتر رحیمی، دکتر همت‌یار، دکتر بهمن‌آبادی، دکتر شمس‌اللهی، دکتر غفرانی، دکتر آهنچی.

این دوره به اتمام رسیده است

با همراهی دانشجویان عزیز و تلاش دست اندرکاران، لحظات خوبی را در برنامه دوره اول زندگی در شریف با هدف افزایش نشاط و امید، زندگی متعادل، آداب گفتگو و ذهن منظم در اسفند 1399 تجربه کردیم. در دوره دوم این رویداد، استادان و فرهیختگان برجسته درباره دغدغه های مهم دانشجویان مانند هدف گذاری، طرح‌ریزی برای آینده و تعادل بین ابعاد مختلف زندگی از 13 شهریور 1400 ساعت 18 الی 20 برگزار می شود.


مشاوران طرح دوره دوم که با ارائه نظرهای سازنده خود باعث ارتقای کیفیت برنامه‌‌ها شدند عبارتند از: دکتر محمد فخارزاده، دکتر شهره کسایی، دکتر علی محمد افشین همت‌یار، دکتر محمود بهمن‌آبادی، دکتر محمد باقر شمس‌اللهی، دکتر امید آهنچی.

این دوره در حال برگزاری می باشد

در دوره سوم این برنامه، محورهای امید، خودباوری و استقامت به بحث و بررسی پرداخته خواهد شد.


مشاوران طرح دوره سوم که با ارائه نظرهای سازنده خود باعث ارتقای کیفیت برنامه‌‌ها شدند عبارتند از: دکتر علی اکبر صالحی ، دکتر علینقی مشایخی، دکتر زینب غفرانی جهرمی، دکتر سمیه کوهی، مهندس مونا ناصری، دکتر شهاب الدین آیت الهی، دکتر سعید خدایگان ، دکتر سعید رحیمی ، دکتر اصغر نوروزی.