همیاران دانشجویان نوورود 1402 شریف چگونه انتخاب شدند؟

همیاران دانشجویان نوورود 1402 شریف چگونه انتخاب شدند؟

پس از ثبت‌نام اولیهٔ حدود ۵۹۰ نفر از دانشجویان در فرم داوطلبی همیاری، طبق روندی که ذیل طرح ورودی‌ها تعریف شده بود، فیلتر اولیۀ استعلام حراست و کمیتۀ انضباطی روی افراد داوطلب اعمال شد. در این مرحله، جز تعداد کمی، بقیۀ افراد داوطلب، به اساتید ورودی هر دانشکده معرفی شدند.

طبق تعداد همیاران مورد نیاز برای همکاری با هر استاد ورودی، به عنوان تابعی از جمعیت ورودی‌های هر دانشکده، اساتید در این مرحله اختیار داشتند تا بین ۱.۵ تا ۲ برابر این تعداد را به دبیرخانه اعلام کنند.

پس از به اتمام رسیدن مهلت معرفی پیشوهاد همیاران از سوی اساتید، تمام افرادی که حداقل در لیست یکی از اساتید ورودی بودند، بالغ بر حدود ۲۲۰ نفر، جهت شرکت در اردوی آموزشی همیاران دعوت شدند.

از این تعداد، حدود ۱۷۰ نفر در این اردوی آموزشی شرکت کردند و در یک اردوی دوروزه فشرده، توانمندیهای ارتباطی و فرهنگی آنان مورد پایش قرار گرفت.

 اردوی آموزشی همیاران، شامل ۶ کارگاه مرتبط و فشرده در دو روز، با موضوعات زیر برگزار شد:
 

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

توضیح

کشف خویشتن

استاد سیف دار

گریزی بر شخصیت شناسی و اهمیت شناخت توانائی های خود قبل از همیاری

ادراک و همدلی

استاد وزیریان-مهدی فریمانی

اهمیت و نقش رفتارهای همدلانه در تأثیرگذاری

ارتباط موثر

دکتر امیرآبادی-حمیدرضا منصوبی

گشت و گذاری در برخوردهای موثر و پایدار

مسائل ورودیها

خانم دکتر مرادی

مروری بر مسائل مبتلاء به ورودیها و روشهای مواجهه با آن

راه و رسم همیاری

ایمان جامی-علی فیاض بخش

اصولی که یک همیار در شریف باید رعایت کند

کهن الگوهای رفتاری سیستمی

دکتر اسماعیل زاده

چالش رفتارهای مخرب ناآگاهانه و سیستماتیک

 

هدف از برگزاری این اردوی آموزشی، آشنایی هر چه بهتر همیاران احتمالی با مهارت‌های لازم، و از طرفی رتبه بندی همیاران بر اساس امتیازات داده شده از طرف مدرّسین کارگاه‌ها بود که در نهایت، بر اساس سه مولفۀ اصلی اعم از اصل حضور در کارگاه‌ها، رتبه‌بندی طبق امتیاز مدرّسین کارگاه‌ها، و در نهایت جانمایی‌ای که باید طبق تعداد همیاران مورد نیاز اساتید هر دانشکده اتفاق می‌افتاد، اسامی حدود 150 نفر از آنان نهایی شد.