کانون های فرهنگی و هنری

مجمع مهدویون

کانال تلگرام:  @Mahdavioun_org
شماره تماس: 66164993
ایمیل : mahdavioun.sharif.org@gmail.com
اینستاگرام : @Mahdavioun_org

گروه فردای سبز

کانال تلگرام:  @fardayesabz
شماره تماس:66165826

کانون یاریگران

کانال تلگرام:  @yarigaran_sharif
شماره تماس: 66165825

کانون شعر و ادب

کانال تلگرام:  @ksasharif
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون سینما شریف

کانال تلگرام:  @cinemasut
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون موسیقی

کانال تلگرام:  @sharifmusicgroup
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون تیاتر

کانال تلگرام:  @theaterstut
شماره تماس:شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​ 66161

کانون بازی های کامپیوتری شریف

کانال تلگرام:  @sharif_game_club
شماره تماس:شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​ 66161

دفتر مطالعات فرهنگی

کانال تلگرام:  @theaterstut
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون هنرهای تجسمی

کانال تلگرام:  @sharif_game_club
شماره تماس: 66165825

هیات امام هادی (ع) (خوابگاه متاهلین)

کانال تلگرام:  @sharif_imam_hadi
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

جمعیت امام علی (ع)

کانال تلگرام:  @sharifias
شماره تماس: 66161

کانون فرهنگی تعالی

کانال تلگرام:  @sharif_imam_hadi
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون ایران شناسی و ایرانگردی

کانال تلگرام:  @sharifias
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری

کانال تلگرام:  @SEPcenter
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

جمعیت امام علی (ع)

کانال تلگرام:  @scirel
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری

کانال تلگرام:  @misaaqnet
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون قرآن و عترت

کانال تلگرام:  @kanoonquransharif
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کنگره شهدا (نیستان)

کانال تلگرام:  @sut_kongere_shohada
شماره تماس: 661614866

جمعیت امام علی (ع)

کانال تلگرام:  @su
شماره تماس: 661615828

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری

کانال تلگرام:  @heyat_montazeran_sharif
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون مذهبی آیین روشن

کانال تلگرام:  @Aeeneroshan_SUT
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون کوثر

کانال تلگرام:  @kanoonkosarsharif
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

هیات

کانال تلگرام:  @azzahraaSharif
شماره تماس: 661614981

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری

کانال تلگرام:  @misaaqnet
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون قرآن و عترت

کانال تلگرام:  اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​
شماره تماس: اطلاعات کامل شود ... ​​​​​​​

کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن

کانال تلگرام:  @kanoon_roshan
شماره تماس: 66162622​​​​​​​